MŮJ

PROGRAM

větší pravomoci pro města v dohledu nad ubytováváním nově příchozích

omezení byznysu s chudobou a konec zneužívání sociálních dávek na bydlení cestou pilotního programu pro nejpostiženější kraje

zavedení povinnosti státu vymáhat náhradu škody po soudcích a státních zástupcích

znovupředložení zákona o terapeutovi neurovývojových poruch (problematika dětí s autismem a poruchami chování)

udržitelné financování zdravotní péče a přinejmenším zachování její stávající dostupnosti

zavedení teritoriality exekucí u fyzických osob

neustálý a nikdy nekončící boj proti korupci a jejímu prorůstání do politiky

vůči zdraví lidí bezpečné a ekologické zpracování lithia, kdy v kraji nesmí zůstat pouze symbolické peníze z těžby, naši lidé a kraj si zaslouží rozhodně víc

dořešení likvidace nebezpečného odpadu na skládce CELIO – musíme ochránit zdraví našich lidí

podporu spolku Zdraví pro Most v jeho boji proti překračování limitů hluku z autodromu

prosazení ochrany vzácných bučin nad Mezibořím

zrušení nesmyslných či duplicitních povinností pro občany v současných zákonech, u nově přijímaných zákonů se to již nesmí opakovat

podporu dětského šachistického oddílu při 4. ZŠ Most, malých fotbalistů a úspěšných softbalistů v Mostě