MOJE

VÝSLEDKY

Jsem přesvědčena, že jsem si přízeň voličů získala zejména proto, že soustavně bojuji proti korupci a šlendriánu při nakládání s veřejnými penězi. Uvědomila jsem si, že z pozice lokálního politika mám omezené možnosti, protože vlivy místních kmotrů jsou opravdu velké. Jako senátorka mohu přímo oslovovat ministry, poslance, mám přístup na krajské zastupitelstvo, kde mohu kdykoli vystoupit, okamžitě začít řešit problém, zveřejnit ho a tlačit na jeho adekvátní nápravu. Ze své zkušenosti mohu potvrdit, že senátora berou tyto instituce mnohem vážněji než zastupitele jakéhokoliv města, o běžném občanovi bohužel ani nemluvě.

Funkce senátora se dotýká občanů celé republiky, protože schvalujeme zákony a máme kontrolní funkci vůči státním úřadům a působení státu. Celý život bydlím a pracuji na Mostecku, kde máme obrovský problém s takzvaně nepřizpůsobivými občany. Ten se snažím řešit osobně s příslušnými ministry, nebo pomocí pozměňovacích návrhů zákonů, které se této problematiky týkají. Nikdy jsem nedělala žádný rozdíl mezi lidmi. Mám a neustále prosazuji rovný přístup ke všem, kteří jsou slušní, zodpovědně vychovávají své děti, posílají je do školy a pracují.

Každý občan mě také může navštívit v mé senátorské kanceláři a svěřit se se svými problémy či dotazy. Já je pak přenáším na příslušná místa, většinou se obracím na kompetentního úředníka příslušného ministra, nebo přímo na ministra. Těší mě, že tuto příležitost využívá stále víc občanů z mého senátního obvodu okresu Mostecko.

Nejsem členkou žádné politické strany. Výhodu nezávislého senátora spatřuji zejména v tom, že mohu hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak jsem slíbila svým voličům a nemusím dodržovat takzvaná vázaná hlasování, která jsou v některých stranách pravidlem. Komunikuji tedy s kolegy napříč politickým spektrem. Slušní lidé se vždycky domluví, a proto se mi daří získat hlasy pro mé návrhy senátních zákonů.

Co se mi podařilo:

prošetřit nekalé praktiky s evropskými dotacemi v rámci dotací ROP Severozápad

rozšířit kontrolní pravomoci NKÚ na hospodaření se státním majetkem

prosadit zákony bez tzv. přílepků

rozšířit majetková přiznání politiků

zrušit doživotní imunitu poslanců, senátorů a ústavních soudců

žádné státní dotace anonymním vlastníkům – omezení úniku peněz do daňových rájů

podat ústavní stížnost na sporný druhý článek amnestie prezidenta Klause, který ukončil vyšetřování řady kauz závažné hospodářské kriminality a korupce

dosáhnout zachování Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem

spoluprosadit ústavní stížnost na úhradovou vyhlášku, která by zhoršila zdravotní péči

podpořit zavedení opatření „třikrát a dost“ – neplatiči pokut přichází o část dávek

spoluprosadit zachování komplexního onkologického centra v Ústeckém kraji

podat ústavní stížnost proti povinnému očkování na covid-19

od začátku bojovat proti pandemickému zákonu, který je napsán pouze na
covid-19

prosazovat zákon, který zlepšuje přístup pacientů k moderním a inovativním lékům z veřejného zdravotního pojištění